Monday, February 23, 2009

ThaiChicagoland.com on Voice Of AmericaThaiChicagoland.com on Voice of America

23/02/2009

สัมภาษณ์คุณปียฉัตร ไชยศร (Amie Hana) ช่างภาพมืออาชีพในนครชิคาโก้

คณชนิดา อังคณารักษ์ ผู้สื่อข่าวพิเศษของวีโอเอภาคภาษาไทย มีรายงานเกี่ยวกับหญิงไทย ผู้มีความเก่งกาจ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างน่าสนใจ มาเสนอ

คุณปียฉัตร ไชยศร หรือคุณเอมี่ ฮาน่า Amie Hana เป็นช่างภาพมืออาชีพในนครชิคาโก้ และเป็นเจ้าของเวบไซต์ ThaiChicagoland.com ซึ่งทำขึ้นมาได้ประมาณปีกว่าแล้ว คุณเอมี่เป็นช่างกล้องของสมาคมไทยในชิคาโก้ ซึ่งคอยไปถ่ายรูปคนตามงานต่างๆ แล้วเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะทำเวบไซต์ขึ้นมา เพื่อนำรูปที่ถ่ายมาใส่ไว้ในเวบไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมรูปภาพที่ถ่ายไว้ได้

รับฟังรายละเอียดการสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์


Click on the clip below to listen to the interview


Voice of America is the top industry leader in internet talk radio.
Do you know there are many more useful blogs

on ThaiChicagoland.com?

Bonus เกล็ดความรู้


Watch Thai Movie Full EpisodeAnnouncement

All foreigners who apply for Tourist Visa at the Royal Thai Embassies and the Royal Thai Consulates-General world wide, including eligible foreigners who apply for Visa on Arrival at designated checkpoints, will be exempted from Tourist Visa fee from March 5, 2009 to June 4, 2009. Such arrangement is for Tourist Visa only.
Click on the link below to view detail in Thai

Thai Community Service Center

3260 W. Irving Park Road, Chicago, IL 60618

Tel. 773.463.8424


Medical Consultants List and Schedule

(Fourth Sunday of each month, from 10:00 AM to 1:00 PM)

- March 22, 2009 Dr. Pirojna Jantra Physical & Rehab Medicine
- April 26, 2009 Dr. Chanachai Memark Dermatology
- May 24, 2009 Dr. Cherdkiat Sangkam Cardiology
- June 28, 2009 Dr. Panom Phoungcherdchoo Psychiatry
- July 26, 2009 Dr. Kajorndej Komutanon Allergy
- August 23, 2009 Dr. Sunt Wana Medicine
- September 27, 2009 Dr. Nillawan Yongsmith Physical & Rehab Medicine
- October 25, 2009 Dr. Kirivat Jiyamapa Medicine
- November 22, 2009 Dr. Polpat Rassamimalee Pediatrics
- December 27, 2009 Dr. Surapone Chintanakarn Medicineประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก


เรื่อง กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี พ.ศ. 2552 (2009)
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก กำหนดจะจัดให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในโครงการกงสุลสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2552 ณ มลรัฐต่างๆ ดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552
ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น., 13.00 – 18.00 น.
Wat Sangratanaram
2200 S.E. 55th St
Oklahoma City, OK 73129
Tel: 405-677-4306

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2552 วัดพุทธวิหารนานาชาติ เมืองวอร์เรน (ดีทรอยท์) มลรัฐมิชิแกน (งานสงกรานต์ประจำปี)
ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น., 13.00 – 17.00 น.
29750 Ryan Road, Warren, MI 48092
Tel : (586) 573-2666
Poowanat Tasma
Tel : (419) 464-9757

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2552 วัดพระศรีรัตนาราม เมืองเซนต์หลุยส์มลรัฐมิสซูรี
ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น., 13.00 – 17.00 น.
890 Lindsay Lane, Florissant, MO 63031
Tel : (314) 839-3115

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2552 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นครชิคาโก
ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น., 13.00 – 15.00 น.
4735 N. Magnolia Ave,
Chicago, IL 60640
Tel : (773) 784-0257

พฤษภาคม 2552 เมืองแคนซัสซิตี้ มลรัฐแคนซัส *สอบถามวันที่ที่แน่ชัดอีกครั้งกับทางกงสุล
ตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น., 13.00 – 17.00 น.
Royal Thai Consulate
3906 West 103rd Street
Overland Park, KS 66207

Tel : (913) 385-5555
Fax : (913) 385-5558
Honorary Consul, Ms. Mary Frances Taylor-Kirkpatrick

15 สิงหาคม 2552
ตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น., 13.00 – 17.00 น.
Island Lake Ramsey County Park
3655 N. Victoria St
Shoreview, MN 55126
Sombat Supunniam
Tel: (953) 393-7488, (651) 653-9781

23 สิงหาคม 2552
ตั้งแต่ 11.00 – 17.00 น.
Root River Parkway Picnic Area 3
Milwaukee, WI 53227
Apinya Jordan
Tel: (414) 581-7155

การบริการกงสุลสัญจร ได้แก่
1) การรับคำร้องขอ / ขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย / การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1) การต่ออายุหนังสือเดินทางรุ่นเก่าซึ่ง ยังไม่เคยต่ออายุในเล่มมาก่อน สามารถต่ออายุได้ ซึ่ง จะมีอายุใช้งานได้จนถึง วันที่ 28 July 2010 โดยนำหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พร้อมสำเนา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุดและค่าธรรมเนียม $35.00 เป็นเงินสด หรือ Money Order หรือ Cashier’s Check
สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago การรับหนังสือเดินทางคืนใช้เวลา
ประมาณ 1-2 อาทิตย์
1.2) การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พร้อมสำเนา)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด และค่าธรรมเนียม $40.00 เป็นเงินสด หรือ Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago การรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ใช้เวลาประมาณ4 อาทิตย์
1.3) เด็กเกิดใหม่ / ผู้เยาว์หรือผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชนไทยหรือทะเบียนบ้านไทยให้ใช้สำเนา สูติบัตรได้บิดาและมารดาต้องมาปรากฏตัวลงชื่อ ยินยอมในการทำหนังสือเดินทางพร้อมหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา และใบทะเบียนสมรส
1.4) ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว และต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลต้องนำใบทะเบียนสมรสไปแปลก่อน แล้ว ให้รับรองการแปลจากสถานกงสุลฯ ค่ารับรองเอกสาร $15.00 เป็นเงินสด หรือ Money Order หรือ Cashier’s Check สั่ง จ่าย Royal Thai Consulate-General, Chicago การรับเอกสารคืนใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์

2) การรับคำร้องด้านงานทะเบียนราษฎร์ อาทิ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

3) งานนิติกรต่างๆ โดยให้บริการรับรองลายมือชื่อ รับรองคำแปล

4) การตอบปัญหาเรื่องต่างๆ ด้านงานกงสุล และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนไทย

** กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งจากเว็บเพจ
http://www.thaichicago.net/clate/announcement/2009/mobile52.pdf

หรือที่เว็บไซต์ www.thaichicago.netAbout VOA

The Voice of America, which first went on the air in 1942, is a multimedia international broadcasting service funded by the U.S. Government through the Broadcasting Board of Governors. VOA broadcasts approximately 1,500 hours of news, information, educational, and cultural programming every week to an estimated worldwide audience of 134 million people.
VOA broadcasts by satellite and on FM, AM, and shortwave radio frequencies. It is also available through the Internet in both streaming media and downloadable formats at VOANews.com. VOA has affiliate and contract agreements with many radio and television stations and cable networks worldwide.1 comment:

joe blow said...

ผมไปได้ website ของคุญใน google และผมกำลังทำ blog มีชื่อว่า http://thaiamericanca.blogspot.com
มีชื่อเต็มว่า "Thai-American Citizen Association" จึงขออณุญาติ post เว็บของคุณใน blogที่กำลังทำอยู่ เพื่อเป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆคนไทยที่ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทย
ขอบคุณอย่างมากครับ
ชยนต์ หัศบำเรอ