Sunday, June 8, 2008

Khun Jamnong 60th Birthday

Happy 60th Birthday
Khun Jamnong Limpichareon or James Limsonเจ้าภาพแถลง
ผมและภรรยาขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน ที่มาร่วมงานวันเกิดปีที่ ๖๐ ของผม และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ จนงานนี้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะท่านกงสุลใหญ่ คุณณรงค์ ศศิธร และ คุณฉันทนา ศศิธร ที่ให้ยืม โต๊ะ เก้าอี้ ที่อบปิ้งย่าง และ อาหาร, คุณชาลี หลั่นศิริ คุณราเชนร์ ทรัพย์ยิ่ง ที่นำเครื่องดนตรี และคาราโอเกะ มาให้ความสนุกสนานแก่แขกที่มาร่วมงาน
จุดประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ทึ่ท่าน ที่ช่วยงานพระกฐินพระราชทาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ผมและภริยา เป็นประธานจัดงาน และงานสงกรานต์ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ที่คุณฉันทนา ศศิธร ภริยาท่านกงสุลใหญ่เป็นประธาน รายได้จากการจัดงานทั้งสองครั้งนี้เป็นทุน สำหรับสรัางพระอุโบสถ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ๒. เพื่อรวบรวมเงินเป็นกองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ของศูนย์บริการชุมชนของสมาคมไทย ผมและภริยาตระหนักดีว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของแขกที่มาร่วมงานครั้งนี้ ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของศูนย์ แต่ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ศูนย์ได้
ในวันธรรมดาท่านคงไม่มีเวลามาเยี่ยมศูนย์ ผมเลยถือโอกาศจัดงานขึ้น เพื่อให้คนมาที่มาร่วมงานได้เห็น และมีโอกาสร่วมกันช่วยเหลือ และบอกกล่าวต่อๆกันไป ช่วยบริจาคคนละเล็กละ้น้อย เพื่อช่วยเหลือสังคมของเราต่อไป
จำนงค์ ลิมปิเจริญBelow are pictures taken from the Thai Center on that day. Cubicle parts at the back corner of the room were donated by Khun Nancy Xumsai at Century 21.
This comfortable black couch was donated by Khun Nanta Buranakarnchana, past president of the Thai Association.
Khun Jamnong and Khun Chantipa
in front of their Rainbow School Day Care
3250 W.Irving Park Rd, Chicago, IL, 60618
Telephone: 773-478-8182
The couple donated an office space of the school building (on the far left in white circle) to the Thai Association to use as our Thai Center.Parking space behind the school building is pretty spacey.
The area is fenced and has security code.
Happy Birthday message from P'Chan to her husband
This is the first time I have ever written about my husband. I have known him for 40 years, and during that time, one thing has not changed, his compassion. He has always cared about people around him, and never hesitates to help, even without being asked. Often, it seems to me that he does so even at great personal expense, regardless of the cost himself or his family.
Both his life and his mind are full of the spirit of helping others. Selfless generosity is one of his defining characteristics. Gratefulness is another major facet of his personality, one that he and i both share. We are truly grateful for those who have helped us and touched our lives in a positive manner. As much, we strongly believe that while we owe these people a debt that cannot truly be repaid; it is our duty to try our hardest by enriching their lives in the best way possible. I consider myself lucky to count my husband as one of these people.
On the auspicious occasion of his 60th birthday, I would like to make a prayer and wish him good health, good luck, success in all the good deeds he has done for himself and others. I wish him a Happy Birthday and many, many more to come.
Sincerely,
Your wife Chan
_______________________________________________

The Limson Family
Kopong, Chan, James and Nongtipa
_____________________________________________________

กลอนจาก พระเทพประสิืทธิมนต์ วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม
"ความเปลื่ยนแปลง"
ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งทุกสิ่ง
คือความจริงอนิจจังสิ่งทั้งหลาย
มีอุบัติมีวิวัฒน์วิบัติกลาย
อุปสรรคสะดวกสบายล้วนมายา
แม้ลาภยศสรรเสริญเจริญสุข
มีแล้วเสื่อมก่อโทษทุกข์เกิดปัญหา
วันเดือนปีชีวิตกาลผ่านไปมา
สร้างเหตุการณ์สานปัญญาชั่วตาปี
ไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจคิด
ยามวิกฤติใช้ปัญญาอย่าหมองศรี
ยามสมหวังระวังใจในสิ่งมี
อย่าหลงโลกกับโชคดีและโชคร้าย
หากไม่มีความเปลี่ยนแปลงแห่งทุกสิ่ง
โลกมนุษย์คงหยุดนิ่งไร้ความหมาย
ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีตาย
สิ่งใหม่ใหม่จะเกิดฉายได้อย่างไร
แม้อำนาจจะเป็นใหญ่ในมนุษย์
แต่เหนือฟ้ามีฟ้าสุดที่กว้างใหญ่
อำนาจกรรมย่อมอยู่เหนืออำนาจใจ
หัดพึ่งตนทำดำไว้ให้มั่นคง
ให้รู้จักความพอเพียงเรื่องเป็นอยู่
ระลึกรู้พิษความโลภภัยโกรธหลง
ตระหนักในสายกลางทางพุืทธองค์
ตามพระราชประสาค์พระราชทาน
ด้วยอำนาจพระไตรรัตน์จรัสศรี
ขอวิกฤติทุกกรณีจงพ้นผ่าน
ขอให้ชาติศาสน์กษัตริย์และรัฐบาล
ได้คุ้มไทยเกษมศานติ์นิรันคร์เทอญ
All food at the party were home made...very yummy:)
อันนี้ ภริยาท่านกงสุล นำมาเองค่ะ
At the dining room
Khun Vallapa, President of the Thai Association was having a meeting with visitors from Washington DC. It took place in an executive meeting room... just kidding... I found it was so cute they were at a kindergarten classroom : ).
The visitors from DC came to Chicago to collect data about Thai population. Other targeted cities are New York, LA and Florida. The information will be taken back to Thailand for data analysis purpose. Back to the party...
Karaoke was sponsored by Khun Rachane
Only Asian do this, sucking on mango's seed.
Lion Dance show by Thai Student
The lion was handmade by the students..very impressive.
Here are 2 Thai Students behind the lion dance.
Money donated from the Royal Thai Embassy
in Washington DC to our Thai Center.Performance of Modern Indian Dance
Singing Happy Birthday to Khun Jammnong ______________________________________________________

The Art and Practice of Loving
Forgiveness
Love is an act of endless forgiveness,
a tender look which becomes a habit.
- Peter Ustinov

To forgive means to make peace. You give up demands about how the past should have been, and thus you give up anger, resentment, and the desire or claim to punish. Forgiveness is not a matter of changing events. What happened, happened. Nor is it a matter of changing how you have interpreted events up to now. That too is in the past; it was the cause of the war you have been engaged in. Forgiveness means you shake off the past like dust, learn whatever it teaches, and get on with living. After all, you can appreciate the past, learn from it, or upset yourself about it, but you cannot change it.
Giving up demands about the past does not mean giving up asserting for the present and future. Asserting is not demanding; it is working to make sure that something you want to happen, happens. You can make peace with the fact that someone beat you up last week, while you resist and assert that he does not beat you up today.
Forgiving is not a bribe for improved behavior from your subject in the future. It is quite possible he will improve his behavior as you change how you feel and act toward him. But don't count on it.


No comments: