Thursday, April 10, 2008

Introducing Forum ThaiChicagoland

Introducing the first webboard for the Thai Community of Chicago. เว็บบอร์ดนี้มีไว้เพื่อต้องการให้สมาชิกและผู้เยี่ยมชม ได้นำเสนอข้อคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นหรือหัวข้อต่างๆที่ได้ตั้งเอาไว้

What is a Forum?
A forum is a simple and practical way of sharing information and ideas, to posts thoughts, interact with people and so much more. A forum is a meeting place for people with common interests. Or a place where people can debate on a given subject. It could be a political soapbox. A collection of memos to the world. Forum ThaiChicagoland is a FREE web board where Thai people can collaborate information on an ongoing basis. Visitors can read what’s new. They can comment on it, link to it, or post a message to one another.

Publish Your Thoughts with Forum ThaiChicagoland
It is my belief that all Thai people should take advantage of this FREE web board to form our Thai community, enhance our communications and reach out to each other. With our own Thai web board, just like another website, we can connect to each other in a different level. You can post messages that you want others to read, post your favorite links, write a diary, share some photos of your trip and much more. Forum ThaiChicagoland gives you your own voice on the web. It's a place where you can collect and share things that you find interesting - whether it's your political commentary, a personal diary, or links to web sites you want to remember. Whatever you have to say, Forum ThaiChicagoland can help you say it.
But a forum is more than just putting your thoughts on the web. It’s also about connecting with people and hearing from anyone who may come visit.

Why do I need to register at all? จำเป็นต้องสมัครสมาชิกด้วยหรือ?
No, you don't have to register to post. However, I encourage everybody to register. Registration will give you access to additional features not available to guest users such as definable avatar images, private messaging, Emailing to fellow users, usergroup subscription, etc. It only takes a few minutes to register so it is recommended you do so.
บางทีอาจไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับ administrator ของบอร์ดจะกำหนดไว้ว่า คุณต้องสมัครสมาชิกก่อน เพื่อโพสต์ข้อความ อย่างไรก็ตาม การสมัครสมาชิกจะทำให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะเพิ่มเติม ที่ไม่มีให้ใช้ในผู้เยี่ยมชม เช่น การใช้รูปประจำตัว, ข้อความส่วนตัว, ส่ง E-mail ให้ผู้ใช้อื่น, การสมัครเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้ ฯลฯ. การสมัครสมาชิกใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณควรทำการสมัครสมาชิก.

How do I prevent my username from appearing in the online user listings? จะสั่งไม่ให้แสดงชื่อของฉัน ในรายชื่อผู้ที่กำลัง online ได้อย่างไร?
In your profile you will find an option Hide your online status; if you switch this on you’ll only appear to board administrators or to yourself. You will be counted as a hidden user. ในข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณจะพบตัวเลือก ซ่อนสถานะการ online ของคุณ. ถ้าคุณเลือก ใช่ รายชื่อของคุณจะปรากฏให้คุณและ administrator ของบอร์ด เห็นเท่านั้น และคุณจะถูกนับเป็นผู้ใช้ที่ถูกซ่อน.

How do I show an image below my username? จะแสดงรูปภาพด้านล่าง username อย่างไร?
There may be two images below a username when viewing posts. The first is an image associated with your rank; generally these take the form of stars or blocks indicating how many posts you have made or your status on the forums. Below this may be a larger image known as an avatar; this is generally unique or personal to each user. It is up to the board administrator to enable avatars and they have a choice over the way in which avatars can be made available. If you are unable to use avatars then this is the decision of the board admin and you should ask them their reasons (we’re sure they’ll be good!)

มีรูปภาพ 2 อย่างที่จะแสดงอยู่ใต้ username เมื่ออ่านข้อความ.
1.รูปภาพแสดงระดับขั้น อาจเป็นรูปดาวหรือกล่องที่จะบอกว่าคุณโพสต์ข้อความมากน้อยเพียงใด.
2.ถัดลงมาอาจเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ คือรูปภาพประจำตัว ซึ่งจะบ่งบอกผู้ใช้แต่ละคน. ขึ้นอยู่กับ administrator ของบอร์ด ที่จะยอมให้ใช้รูปภาพประจำตัว และคุณสามารถเลือกวิธีสร้างได้. ถ้าคุณไม่สามารถใช้รูปภาพประจำตัว คุณควรถามเหตุผลจาก admin ของบอร์ด (ซึ่งเราแน่ใจว่าเหตุผลนั้นจะต้องดีพอ!)

How do I post a topic in a forum? จะสร้างหัวข้อใหม่ได้อย่างไร?
Easy -- click the relevant button on either the forum or topic screens. You may need to register before you can post a message. The facilities available to you are listed at the bottom of the forum and topic screens (the You can post new topics, You can vote in polls, etc. List)
คลิกที่ปุ่มสร้างหัวข้อใหม่ ใน Forum หรือในหัวข้อ (คุณอาจต้องสมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถโพสต์ข้อความได้). คุณจะเห็นข้อความบอกว่าคุณสามารถสร้างหัวข้อใหม่ได้หรือไม่ ที่ด้านล่างของหน้าใน Forum หรือในหัวข้อ (เช่น คุณสามารถสร้างหัวข้อใหม่, คุณสามารถลงคะแนน, ฯลฯ.)

Can I post Images? จะโพสต์รูปได้ไหม?
Images can indeed be shown in your posts. However, there is no facility at present for uploading images directly to this board. Therefore you must link to an image stored on a publicly accessible web server, e.g. http://www.some-unknown-place.net/my-picture.gif. You cannot link to pictures stored on your own PC (unless it is a publicly accessible server) nor to images stored behind authentication mechanisms such as Hotmail or Yahoo mailboxes, password-protected sites, etc. To display the image use either the BBCode [img] tag or appropriate HTML (if allowed).
คุณสามารถแสดงรูปในข้อความของคุณได้. ถ้าคุณไม่พบกล่องสำหรับแนบไฟล์ขึ้นบอร์ด คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังรูปภาพที่เก็บไว้บน web server อื่นๆได้ เช่น http://www.some-unknown-place.net/my-picture.gif ซึ่งจะต้องไม่เป็นรูปภาพที่ต้องใช้ระบบการอนุญาต เช่น รูปในกล่องจดหมายของ hotmail หรือ yahoo, เว็บที่มีการป้องกันโดยใช้ password, ฯลฯ. คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังรูปภาพที่อยู่บนเครื่อง PC ของคุณ (ยกเว้นว่าจะเป็น server สาธารณะ). การแสดงรูปภาพ ให้ใช้ BBCode ด้วยคำสั่ง [img] หรือใช้คำสั่งในภาษา HTML (ถ้าคุณได้รับอนุญาต).

No comments: